Video

Nurmien satotasomittausmenetelmät

Video

Nurmien satotasomittausmenetelmät

Nurmisadon mittaukseen on käytettävissä monia menetelmiä. Kehikkonäytemittaus, korkeusmittaus, siilomittaukset, rehukuormien punnitus vaaoilla ja sadon mittaus paalipainon avulla ovat olleet käytössä jo pitempään. Uudempina menetelminä sadon mittaukseen ovat tulleet korjuukoneiden omat mittauslaitteet ja erilaiset kaukokartoitusmenetelmät.