Operational Group

VEGCAT

Operational Group

VEGCAT

Start Date: 01 September 2017

End Date: 30 August 2019

Location: Flanders, Belgium

Objective:

The goal of the project is to enhance the collaboration between dairy farmers and horticulture and so improve economic sustainability.

Partners:

  • Inagro
  • Ingro
  • Universiteit Gent
  • 2 groentetelers
  • 1 melkveehouder
  • 1 rundveehouder
  • Boerenbond
  • 2 constructeurs van oogstmachines
  • 1 constructeur fermentatie-installatie

Website:
www.ilvo.be

Coordinator name and contact:
ILVO, Sam Decampeneere

Funding Organisations:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland