Vruchtbare Kringloop goes Europe (Dutch)

Vruchtbare Kringloop goes Europe (Dutch)

VKA-deelnemers Alfred Scholten en Henry Steverink delen hun kennis en innovaties met collega-melkveehouders binnen en buiten de landsgrenzen. Dat doen ze als voorloperbedrijf van EuroDairy. Dit is een Europees netwerk voor melkveehouders die hun prestaties willen verbeteren, gericht op een duurzame toekomst voor het bedrijf. Alfred Scholten neemt deel aan het project omdat hij het leuk vindt om een voortrekkersrol op zich te nemen. “Ik vergelijk een groep melkveehouders vaak ook met een fietspeloton. Ik zit liever in de voorste groep. Als je voorop fietst, val je namelijk minder snel en kan je makkelijk bijsturen. In het EuroDairy netwerk leer ik veel door kennisuitwisseling met andere voorlopers in de landbouw.” De deelnemende voorloperbedrijven uit de Achterhoek krijgen uitgewerkte cijfers en resultaten van eigen bedrijf. Deze worden vergeleken met andere voorloperbedrijven in Nederland en de andere deelnemende landen.

VKA en EuroDairy
Het Europese netwerk is actief in 14 lidstaten en wordt ondersteund door 120 voorloperbedrijven en 40 operationele groepen. VKA is één van deze groepen. VKA-deelnemers kunnen daardoor deelnemen aan internationale webinars en workshops over actuele onderwerpen rondom duurzame melkveehouderij en innovaties om die te bereiken. Ook kunnen zij meedoen aan uitwisselingsbijeenkomsten met groepen in andere landen. Voorloperbedrijven en deelnemers aan operationele groepen kunnen daarbij ook zelf ideeën aandragen voor webinars en uitwisselingsbezoeken.
EuroDairy richt zich op de vier belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor de toekomst, namelijk: sociaaleconomische veerkracht (zoals het inspelen op melkprijsfluctuaties), efficiënt beheer van hulpbronnen (met accent op mineralen en voer), dierverzorging en huisvesting, en biodiversiteit. “Met het project Vruchtbare Kringloop lopen we ver voorop ten opzichte van andere landen in Europa. We hebben mooie resultaten in het project behaald door het uitvoeren van diverse innovaties. Dit kunnen we ook weer doorgeven,” zegt VKA-deelnemer Alfred Scholten. Die kennisuitwisseling is precies de opzet van het project.

Boeren leren van boeren
Er is veel kennis over toepasbare innovaties in de melkveehouderij bij de boeren, maar vaak blijft het ergens steken in de verspreiding of het raakt in de vergetelheid. “Met dit project is het de bedoeling dat deze informatie op de website www.eurodairy.eu wordt verzameld en weer doorgegeven.. Zodat het kan worden gedeeld met andere Europese melkveehouders. Op deze manier wordt het voor melkveehouders makkelijker om sneller praktische innovaties toe te passen. Boeren leren van boeren,” zegt Hein Korevaar van de Wageningen University & Research (WUR). Hij is als wetenschappelijk coördinator bij dit internationale project betrokken.

Meer info
EuroDairy is een driejarig project dat in het voorjaar van 2016 is gestart. WUR, ZuivelNL en ZLTO zijn de Nederlandse partners.

Other Case Studies