Maatalousyhtymä Lappalassa tehtiin lehmille pehmeät pedit

Maatalousyhtymä Lappalassa tehtiin lehmille pehmeät pedit

Maatalousyhtymä Lappalan lypsykarja kuivitetaan separoidulla kuivajakeella. Uuteen kuivikkeeseen ja puolisyviin parsiin ovat olleet tyytyväisiä niin lehmät kuin hoitajatkin. Lue lisää aiheesta Leena Kärkkäisen lehtiartikkelista.

Other Case Studies